Η ύφεση βαθαίνει. Το Ισοζύγιο βελτιώνεται

Του Νίκου ΙΓΓΛΕΣΗ

            Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε το 2015, για έβδομη συνεχή χρονιά. Συγκεκριμένα το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), σε τρέχουσες τιμές εποχικά διορθωμένες, ανήλθε το 2015 σε 175.060 εκατ. ευρώ έναντι 177.180 εκατ. το 2014 καταγράφοντας μείωση κατά 1,2%. Το 2014 σε σχέση με το 2013 το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 1,6%. Από το 2010, που άρχισαν να εφαρμόζονται τα Μνημόνια, μέχρι το τέλος του 2015 το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 62.633 εκατ. ευρώ ή κατά 26,4%. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του παραγόμενου πλούτου της Ελλάδας χάθηκε, οι πολίτες φτωχοποιήθηκαν, η ανεργία και η υποαπασχόληση γιγαντώθηκαν, η μορφωμένη νεολαία μεταναστεύει, ο παραγωγικός ιστός διαλύθηκε και όλα αυτά για να παραμείνει η χώρα υπό τον έλεγχο της Ευρωζώνης. Συνέχεια