Η ύφεση βαθαίνει. Το Ισοζύγιο βελτιώνεται


Του Νίκου ΙΓΓΛΕΣΗ

            Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε το 2015, για έβδομη συνεχή χρονιά. Συγκεκριμένα το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), σε τρέχουσες τιμές εποχικά διορθωμένες, ανήλθε το 2015 σε 175.060 εκατ. ευρώ έναντι 177.180 εκατ. το 2014 καταγράφοντας μείωση κατά 1,2%. Το 2014 σε σχέση με το 2013 το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 1,6%. Από το 2010, που άρχισαν να εφαρμόζονται τα Μνημόνια, μέχρι το τέλος του 2015 το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 62.633 εκατ. ευρώ ή κατά 26,4%. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του παραγόμενου πλούτου της Ελλάδας χάθηκε, οι πολίτες φτωχοποιήθηκαν, η ανεργία και η υποαπασχόληση γιγαντώθηκαν, η μορφωμένη νεολαία μεταναστεύει, ο παραγωγικός ιστός διαλύθηκε και όλα αυτά για να παραμείνει η χώρα υπό τον έλεγχο της Ευρωζώνης.

Το Ισοζύγιο

Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας που μείωσε μισθούς, συντάξεις και λοιπά εισοδήματα είχε όμως μια μοναδική θετική επίπτωση, τον ισοσκελισμό του Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) το Ισοζύγιο, το 2015, παρουσίασε ένα μικρό έλλειμμα μόλις 235 εκατ. ευρώ έναντι ελλείματος 4 δις. το 2014 και 5 δις το 2013. Η θεαματική βελτίωσή του οφείλεται στην μείωση των εισαγωγών αγαθών κατά 14,3% (42 δις το 2015 έναντι 49 δις. το 2014), ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν μικρότερη μείωση κατά 8,8% (24,8 δις το 2015 έναντι 26,8 δις το 2014).

Αν από τα ανωτέρω στοιχεία αφαιρεθούν οι εισαγωγές – εξαγωγές καυσίμων, οι τιμές των οποίων σημείωσαν δραματική μείωση στις διεθνείς αγορές τον προηγούμενο χρόνο, τότε οι ελληνικές εξαγωγές το 2015 κατέγραψαν άνοδο κατά 4,6% ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,5%. Έτσι το Ισοζύγιο Αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και αγοραπωλησιών πλοίων, κατέγραψε ένα έλλειμμα 17,2 δις έναντι ελλείμματος 22,3 δις το 2014, μείωση κατά 23%.

Το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Αγαθών καλύφθηκε από το πλεόνασμα (17 δις.) του Ισοζυγίου Υπηρεσιών, δηλαδή, από τις εισπράξεις της χώρας από τον τουρισμό και τις μεταφορές (ναυτιλία). Το πλεόνασμα αυτό θα ήταν σημαντικά υψηλότερο αν δεν είχαν επιβληθεί τα capital controls που μείωσαν τις εισπράξεις από τη ναυτιλία κατά περίπου 3,2 δις. το 2015 σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η μέθοδος καταγραφής των μεγεθών του Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών άλλαξε τον Ιούλιο του 2015 και εκτός από τα στοιχεία του διακανονισμού τραπεζικών συναλλαγών (εμβάσματα) της Τράπεζας της Ελλάδος συνυπολογίζονται και οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου (τελωνεία) της ΕΛΣΤΑΤ. Η νέα μέθοδος με την οποία αποτυπώθηκαν τα στοιχεία του Ισοζυγίου αναδρομικά από το 2013 μετέτρεψε το αρχικά εμφανιζόμενο πλεόνασμα σε έλλειμμα. Έτσι για το 2014 ενώ αρχικά η Τράπεζα της Ελλάδος έδινε πλεόνασμα 1,8 δις. με τη νέα μέθοδο συνυπολογισμού των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ το Ισοζύγιο εμφάνισε έλλειμμα 4 δις. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η ΕΛΣΤΑΤ επιβαρύνει το Ισοζύγιο και με ποσά που αφορούν στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καπνού κλπ. τα οποία υπολογίζει σε 1,5 δις. ευρώ.

Η ουσία είναι ότι το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών ήταν όχι μόνο ισοσκελισμένο αλλά και ελαφρώς πλεονασματικό για το 2014 και το 2015. Το γεγονός αυτό προσφέρει στην Ελλάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα αν, κάποια στιγμή, λόγω των μνημονιακών αδιεξόδων, αποφασιστεί η έξοδος από την Ευρωζώνη. Με ισοσκελισμένο Ισοζύγιο δε χρειάζεται να υπάρξει υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, της Νέας Δραχμής. Μοναδικός λόγος που μια χώρα υποτιμά το εθνικό νόμισμά της είναι για να ισοσκελίσει το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών της, αλλά στην Ελλάδα, λόγω της εσωτερικής υποτίμησης των έξι τελευταίων ετών, αυτό έχει επιτευχθεί. Επίσης η καλλιέργεια του φόβου ότι αν επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα θα υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα, φάρμακα και θα επιβληθεί δελτίο σε ορισμένα από αυτά δεν έχει καμιά βάση. Η Ελλάδα από τις εξαγωγές αγαθών που πραγματοποιεί και τις εισπράξεις από τον τουρισμό και τη ναυτιλία έχει το συνάλλαγμα που απαιτείται για να πληρώνει όλες τις εισαγωγές που κάνει σήμερα.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ στις 26/2/2016