Το Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.


Πηγή: Eurostat

Πηγή: Eurostat

Το Δημόσιο Χρέος, παρά τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ευρωζώνη, αυξάνονται συνεχώς τα τρία τελευταία χρόνια. Η μόνη χώρα που επωφελείται από την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική είναι η Γερμανία της οποίας το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκε το 2013.

Το Δημόσιο χρέος όλων των χωρών αυξάνεται τα τρία τελευταία χρόνια, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.  Ο μέσος όρος του Δημόσιου Χρέους στις 27 χώρες της Ε.Ε. ανήλθε στο 80% του ΑΕΠ, ενώ  στις 17 χώρες της Ευρωζώνης στο 85,11% του ΑΕΠ.