Το Δημόσιο Έλλειμμα ως ποσοστό του Α.Ε.Π.


11

Πηγή: Eurostat

Το Δημόσιο Χρέος, παρά τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ευρωζώνη, αυξάνονται συνεχώς τα τρία τελευταία χρόνια. Η μόνη χώρα που επωφελείται από την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική είναι η Γερμανία της οποίας το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκε το 2013.

Το Δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτινάχθηκε σ’ όλες τις χώρες το 2009 εξ αιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ενίσχυσης των Τραπεζών για να μην χρεοκοπήσουν. Το 2010 το έλλειμμα παρουσιάζει μια μικρή μείωση, εκτός της Ιρλανδίας, κυρίως λόγω των προγραμμάτων λιτότητας που εφαρμόστηκαν από τις ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις.