Ποσοστό αύξησης ή μείωσης του Α.Ε.Π.


Πηγή: Eurostat

Πηγή: Eurostat

Η Ευρωζώνη τα δύο τελευταία χρόνια (2012 – 2013) βρίσκεται σε οικονομική ύφεση. Οι πολιτικές λιτότητας και περιορισμού της ρευστότητας της οικονομίας μειώνουν συνεχώς το ΑΕΠ ιδιαίτερα των χωρών που βρίσκονται υπό την επικυριαρχία της Τρόϊκας. Η μόνη χώρα που επωφελείται από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική είναι η Γερμανία της οποίας όμως ο ρυθμός ανάπτυξης συρρικνώνεται. Σε οικονομική στασιμότητα βρίσκεται και η Γαλλία.


Το 2009 η μεγάλη μείωση του ΑΕΠ σ’ όλες τις χώρες οφείλεται στη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Οι συνέπειες της κρίσης, στην Ελλάδα, θα εκδηλωθούν με καθυστέρηση ενός έτους το 2010, τη κατάσταση θα επιδεινώσει η εφαρμογή του Μνημονίου.