Το Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

Πηγή: Eurostat

Πηγή: Eurostat

Το Δημόσιο Χρέος, παρά τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ευρωζώνη, αυξάνονται συνεχώς τα τρία τελευταία χρόνια. Η μόνη χώρα που επωφελείται από την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική είναι η Γερμανία της οποίας το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκε το 2013.

Συνέχεια

Το Δημόσιο Έλλειμμα ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

11

Πηγή: Eurostat

Το Δημόσιο Χρέος, παρά τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ευρωζώνη, αυξάνονται συνεχώς τα τρία τελευταία χρόνια. Η μόνη χώρα που επωφελείται από την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική είναι η Γερμανία της οποίας το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκε το 2013.

Συνέχεια

Ποσοστό αύξησης ή μείωσης του Α.Ε.Π.

Πηγή: Eurostat

Πηγή: Eurostat

Η Ευρωζώνη τα δύο τελευταία χρόνια (2012 – 2013) βρίσκεται σε οικονομική ύφεση. Οι πολιτικές λιτότητας και περιορισμού της ρευστότητας της οικονομίας μειώνουν συνεχώς το ΑΕΠ ιδιαίτερα των χωρών που βρίσκονται υπό την επικυριαρχία της Τρόϊκας. Η μόνη χώρα που επωφελείται από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική είναι η Γερμανία της οποίας όμως ο ρυθμός ανάπτυξης συρρικνώνεται. Σε οικονομική στασιμότητα βρίσκεται και η Γαλλία.


Συνέχεια