Το χαλκείο του «Πρωτογενούς Πλεονάσματος»

του Νίκου Ιγγλέση

            Ενώ η Κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με την Τριαρχία (Τρόϊκα), περιμένει τον Απρίλιο η Eurostat να επικυρώσει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ανακοίνωσε ήδη  (20.1.14) ότι δεν υπάρχει κανένα πλεόνασμα αλλά αντίθετα πρωτογενές έλλειμα ύψους 6,7 δις. ευρώ.

           Τα στοιχεία της ΤτΕ είναι σε ταμειακή βάση, δηλαδή καταγράφουν τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές του προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013 χωρίς στατιστικές αλχημίες (Greek statistics) που μεταφέρουν ποσά από τον ένα χρόνο στον άλλο, προκειμένου να υπηρετηθεί ο πολιτικός και επικοινωνιακός στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος.

           Σύμφωνα με την ΤτΕ τα έσοδα του προϋπολογισμού το 2013 ανήλθαν σε 46.830 εκατ. και οι δαπάνες  (μαζί με τους τόκους του Δημοσίου Χρέους) σε 57.797 εκατ. Στα τελευταία πρέπει να προστεθούν και δαπάνες 2.009 εκατ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Έτσι το συνολικό έλλειμμα του προϋπολογισμού έφτασε τα 12.889 εκατ. (βλέπε πίνακα).

           Επειδή όμως το πρωτογενές αποτέλεσμα  (έλλειμμα ή πλεόνασμα) προκύπτει από τις εισπράξεις και πληρωμές του προϋπολογισμού πριν την καταβολή των τόκων και βεβαίως των χρεολυσίων του Δημοσίου Χρέους, από το έλλειμμα των 12.889 εκατ. πρέπει να αφαιρεθούν 6.170 εκατ. που δόθηκαν για τόκους το 2013. Έτσι προκύπτει το πρωτογενές έλλειμμα των 6.718.εκατ. ευρώ. Συνέχεια