Δόλια μεθόδευση για αρπαγή 12 δις


Του Νίκου Ιγγλέση

Στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., στις 26 Οκτωβρίου 2011, αποφασίστηκε το κούρεμα (haircut) μέρους του ελληνικού χρέους που κατέχουν ιδιώτες κατά 50%. Στο κούρεμα του χρέους συμπεριέλαβαν και τα αποθεματικά των ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων, που έχουν επενδυθεί σε ομόλογα του Δημοσίου, ύψους περίπου 24 δισ ευρώ. Με τη δόλια αυτή μεθόδευση, αφού τα Ταμεία δεν είναι ιδιώτες αλλά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και η αγορά των ομολόγων κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, δεν έγινε με δική τους απόφαση, τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα υποστούν ζημιές περίπου 12 δισ ευρώ!

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με την απόφαση της Συνόδου Κορυφής από το συνολικό ελληνικό χρέος, που στα τέλη του 2011 θα φτάσει τα 383 δισ ευρώ, (βλέπε προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2012), θα κουρευτεί κατά 50%, ένα ποσό της τάξης των 200 δισ ευρώ. Έτσι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κατά 100 δισ και θα περιοριστεί στα 283 δισ ευρώ, εφόσον στην «οικιοθελή» αυτή διαδικασία μετάσχουν όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων που λήγουν μέχρι το 2035, κάτι πολύ αμφίβολο. Από το κούρεμα του ελληνικού χρέους εξαιρούνται οι δόσεις που έχει λάβει μέχρι τώρα η Ελλάδα από το δάνειο των 110 δισ ευρώ του Μνημονίου, δηλ. 73 δισ (συμπεριλαμβανομένης της 6ης δόσης). Επίσης εξαιρούνται τα Έντοκα Γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου περίπου 15 δισ καθώς και περίπου 20 δισ ομόλογα που έχουν εκδοθεί έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου (πχ. Προμηθευτές κρατικών Νοσοκομείων).

Τέλος από το κούρεμα εξαιρούνται ομόλογα 60—62 δισ ευρώ τα οποία κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα οποία έχει αγοράσει από τη δευτερογενή αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές ακόμη και στο 40 – 50% της ονομαστικής τους αξίας. Η δικαιολογία για την τελευταία αυτή εξαίρεση είναι ότι η Ε.Κ.Τ δεν είναι ιδιώτης αλλά θεσμικό όργανο της Ε.Ε. Αυτό όμως δεν την εμποδίζει να ενεργεί ως κοινός κερδοσκόπος και να αποκομίσει περίπου 30 δισ ευρώ από μια χώρα, την Ελλάδα, που υποτίθεται ότι διασώζει από τη χρεοκοπία.

Αντίθετα με την Ε.Κ.Τ ιδιώτης θεωρείται κάθε ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο του οποίου τα αποθεματικά συμπεριλαμβάνονται στο κούρεμα του 50%. Τα Ταμεία έχουν αγοράσει ελληνικά ομόλογα 7,850 δισ ευρώ όπως αναλυτικά παρουσίασε το ΠΑΡΟΝ της προηγούμενης Κυριακής. Παράλληλα τα Ταμεία υποχρεωτικά, βάσει νόμου, καταθέτουν τα αποθεματικά τους σε ρευστό στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κοινό Ταμείο Ασφαλιστικών Οργανισμών). Τα αποθεματικά αυτά, που υπολογίζονται σε 16 δισ , η ΤτΕ τα έχει μετατρέψει χωρίς ευθύνη των Ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου τα οποία συμμετέχουν επίσης στο κούρεμα του 50 %.

Υπολογίζεται ότι τα αποθεματικά των ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων, κύριων και επικουρικών, συνολικά 24 δισ , θα μειωθούν στο μισό δηλ. κατά 12 δισ ευρώ. Πρόκειται για δόλια ρύθμιση που αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση των συντάξεων κύριων και επικουρικών καθώς και των παροχών υγείας, με τη δικαιολογία ότι διαφορετικά θα χρεοκοπήσουν τα Ταμεία. Τα ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία μπορούσαν και έπρεπε να εξαιρεθούν από το κούρεμα γιατί δεν είναι ιδιώτες επενδυτές αλλά ΝΠΔΔ. Ειδικά δε για τα περίπου 16 δισ, το παράρτημα της Ε.Κ.Τ στη χώρα μας, η Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλει να τα επιστρέψει όπως κατατέθηκαν σ’ αυτήν δηλαδή σε ρευστό.

Αντί γι’ αυτό η ΤτΕ προτείνει ήδη στα Ταμεία την υπογραφή σύμβασης για ν’ αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Στη σύμβαση αναφέρεται ότι «η ΤτΕ θα μπορεί να ανταλλάσσει τους άϋλους τίτλους με άλλους, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, αλλαγής της ονομαστικής αξίας, μετατροπής κλπ». Η σύμβαση που προτείνει η ΤτΕ αποτελεί μια ακόμα δόλια μεθόδευση και αποσκοπεί στο να ακυρωθεί το δικαίωμα των Δ.Σ. των Ταμείων να συμμετάσχουν στο κούρεμα οικειοθελώς και όχι υποχρεωτικά. Η Κυβέρνηση των Παπανδρέου – Βενιζέλου όχι μόνο δεν προσπάθησε να εξαιρέσει τα Ταμεία από το κούρεμα αλλά πιθανόν να το επιδίωξε προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, δηλ. της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού που εφαρμόζεται με συνέπεια από τον Μάϊο του 2010. Οι εκ των υστέρων διαβεβαιώσεις ότι στα Ασφαλιστικά Ταμεία θα δοθούν περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου (ακίνητα) για να αναπληρώσουν τις απώλειες από το κούρεμα μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να θεωρηθούν. Το Δημόσιο παίρνει το ρευστό από τα Ταμεία και τους δίνει ακίνητα, που στη σημερινή συγκυρία της κτηματαγοράς, δεν μπορούν ούτε να αξιοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν για να πληρωθούν οι συντάξεις.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13 Νοεμβρίου 2011