Ο κρυφός στόχος του Μνημονίου

του Νίκου ΙΓΓΛΕΣΗ

 Το Μνημόνιο Νο 2 διαδέχεται το Μνημόνιο Νο 1. Μετά την παταγώδη «αποτυχία» του πρώτου Μνημονίου, τουλάχιστον έτσι θέλουν να μας το παρουσιάζουν, οι δανειστές και επικυρίαρχοι της χώρας, σχεδιάζουν ένα δεύτερο, πιο αποτελεσματικό Μνημόνιο, που εδώ αποκαλούν «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής».  Για το σκοπό αυτό ήδη συστήθηκε και ειδική ομάδα εργασίας στην Ευρωζώνη.

Το πρώτο Μνημόνιο από την αρχική σχεδίασή του δεν αποσκοπούσε ούτε  στη σωτηρία της χώρας, ούτε στην οικονομική ανάπτυξή της, ούτε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, αλλά στο πως οι δανειστές, δηλ. οι αγορές θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, ανεξαρτήτως των συνεπειών για την ελληνική κοινωνία. Συνέχεια